29 documentary films to compete in Viet Nam Festival 2019

According to Viet Nam Cinema Department, Viet Nam Film Festival 2019 will feature 29 documentary films.
21/11/2019

They include: Chông chênh, Đường về, Chư Tan Kra, Chủ tịch Hồ Chí Minh với 3 nước Đông Dương, Chuyện từ hạt muối, Cỏ trồng trên đất thép, Cuộc chiến đất đối không, Cuộc di cư của bầy cừu, Điểm tựa bình yên, Điện Biên Phủ - Trận quyết chiến lịch sử, Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh, Joris Ivens và Ngọn gió Việt Nam, Lão gàn Hồ Mơ, Nghìn năm sơn ta – trăm năm sơn mài, Người kể chuyện Bác Hồ, Nhớ biển, Ở nơi cửa ngõ Hoàng Sa, Ơi sông Ba, Ông đồ gàn, Ông Hai Lúa, Ông Tây nước mắm, Phan Châu Trinh, Tâm tình của gốm, Thắng giặc trời về giữ hồn dân tộc, Thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu, Trại Davis, Trăn trở nông nghiệp hữu cơ, Vị tướng với con đường tiếp lửa and Việt Nam – Campuchia những năm tháng không quên.

"Chong chenh" in one of the competitors in Best Documentary Films

The competing films have been granted dissemination license during the period from 11 Sep, 2017 to 10 Sep, 2019. They must use Vietnamese language and are produced by Vietnamese film institutions or in collaboration with foreign companies as well as have no copyright issues.

Viet Nam Film Festival 2019 aims to promote excellent Vietnamese films; as well as to honor artists with outstanding achievements in the period after Viet Nam Film Festival 2017 until present.

Embedded with the slogan “Towards a national, humanity, creative and integrated Vietnam cinema industry”, Viet Nam Film Festival 2019 will take place from 23 to 27 Nov in Ba Ria – Vung Tau Province.

Pv