Cây trồng biến đổi gen

Năm sản xuất: 2018

Thời lượng: 36 phút

Đơn vị sản xuất: Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học TW

Tóm tắt phim

Năm 2015, Việt Nam trở thành quốc gia trồng đại trà ngô biến đổi gen trong khi cả thế giới vẫn đang có hai luồng uý kiến ủng hộ và phản đối. Bộ phim nhằm đưa thông tin, giúp người xem hiểu rõ hơn về cây trồng biến đổi gen cũng như lợi ích của việc áp dụng cây trồng đó vào Việt  Nam hiện nay.

Đạo diễn

Đạo diễn Hoàng Hà Lê sinh năm 1990 tại Hà Nội, tốt nghiệp chuyên ngành Đạo diễn Truyền hình – Đại học SKĐA Hà Nội năm 2012. Từ năm 2013 đến nay, công tác tại Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung Ương, là đạo diễn của các phim tài liệu Hai phía cuộc đời,  Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại,  Nhật ký của ba, Làng xây đảo, Tâm tình của gốm, Cây trồng biến đổi Gen.

Giải thưởng: Cánh diều Bạc cho phim tài liệu Nhật ký của ba