Cuộc chiến đất đối không

Năm sản xuất: 2018

Thời lượng: 30 phút

Đơn vị sản xuất: Điện ảnh Quân đội Nhân dân

Tóm tắt phim:

Nhằm ngăn chặn miền Bắc chi viện cho miền Nam, Mỹ đã tạo ra sự kiện Vịnh Bắc Bộ và dùng không quân đánh phá ra miền Bắc. Quân và dân Việt Nam đã thực hiện cuộc chiến tranh nhân dân đất đối không để bảo vệ vùng trời Tổ quốc. Những hy sinh, mất mát  không lay chuyển được ý chí, quyết tâm mà ngược lại, càng làm tăng thêm lòng căm thù giặc, tinh thần quyết chiến, quyết thắng để bảo vệ quê hương đất nước của quân và dân ta.

 

Đạo diễn:

Thạc sỹ, Nghệ sỹ nhân dân Nguyễn Hoàng Lâm sinh ngày 24/4/1974 tại  Bình Lục – Hà  Nam. Anh đã trải qua nhiều cương vị công tác tại Đài truyền hình Việt Nam. Hiện anh là Phó Giám đốc  Trung tâm Phim tài liệu & Phóng sự - Đài Truyền hình Việt  Nam.