NGHÌN NĂM SƠN TA- TRĂM NĂM SƠN MÀI

Năm sản xuất: 2018

Thời lượng: 52 phút

Đơn vị sản xuất: Công ty TNHH một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương

Tóm tắt phim:

Bộ phim đi sâu tìm hiểu lịch sử nghề trồng cây Sơn ta, chế biến nhựa sơn và làm tranh Sơn mài ở nước ta, tìm kiếm những nét đẹp đã từng góp phần làm nên những giá trị tinh thần của dân tộc. Thông qua câu chuyện của nhiều thế hệ họa sĩ làm Sơn mài trong gần 100 năm với những trường phái quan điểm khác nhau nhưng đều mang trong mình trăn trở chung: Làm thế nào để giữ gìn và phát huy những giá trị của nghề làm Sơn ta và tranh Sơn mài Việt Nam?

Đạo diễn:

Đạo diễn Đặng Linh sinh năm 1984. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Biên kịch, Đạo diễn Điện ảnh – Truyền hình trường Đại học Sân khấu - Điện Ảnh Hà Nội.

Một số bộ phim của cô đã đạt các giải thưởng trong và ngoài nước như  Chuyện ngày hôm qua, Cuộc di cư của bầy cừu.

Ngoài ra, cô còn làm đạo diễn các phim : Chữ Quốc ngữ theo dòng thời gian, Tuổi thác ghềnh, Nghìn năm sơn ta, trăm năm sơn mài…