Người kể chuyện Bác Hồ

Năm sản xuất: 2019

Thời lượng: 28 phút

Đơn vị sản xuất: Điện ảnh Quân đội Nhân dân

Tóm tắt phim:

Bộ phim kể về Giáo sư Hoàng Chí Bảo, người đã dành gần trọn cuộc đời để sưu tầm, nghiên cứu, kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho mọi tầng lớp nhân dân. Qua giọng nói truyền cảm và những câu chuyện được Giáo sư Hoàng Chí Bảo dành bao tâm huyết, trí tuệ sưu tầm kể lại, một lần nữa chúng ta lại được thấy hình ảnh của Bác Hồ thật gần gũi. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác luôn là tấm gương để chúng ta học tập, noi theo.

Đạo diễn :

Đạo diễn Bùi Thanh Hải sinh ngày 16/11/1994. Anh tốt nghiệp lớp Đạo diễn Truyền hình – Điện ảnh, trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội năm 2017. Hiện anh là đạo diễn của  Điện ảnh Quân đội Nhân dân.