PHAN CHÂU TRINH

Năm sản xuất: 2018

Thời lượng: 86 phút

Đơn vị sản xuất: Công ty TNHH một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương

Tóm tắt phim:

Bộ phim là câu chuyện về cuộc đời, tư tưởng và những hoạt động của nhà yêu nước Phan Châu Trinh. Ông là lãnh tụ của phong trào Duy Tân ở thập niên đầu tiên của thế kỷ 20. Khi đó, Việt Nam đang bị thực dân Pháp đô hộ và  hơn 90% dân số Việt Nam là nông dân, sống trong nghèo đói và mù chữ.

Đạo diễn:

Đạo diễn Nguyễn Sỹ Bằng sinh năm 1972 tại Hà Nội. Anh tốt nghiệp chuyên ngành Quay phim Điện ảnh, trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội và Thạc sỹ Đại học Poitiers – CH Pháp chuyên ngành Đạo diễn. Hiện anh công tác tại Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương.

Những phim chính: Một đất mẹ cho tất cả, Bác sỹ Yersin, một huyền thoại, Phan Châu Trinh, Làm giầu từ đất, Ngọn lửa tri ân…

Cánh diều bạc phim tài liệu: Làm giàu từ đất 2014