Trại Davis

Năm sản xuất: 2018

Thời lượng: 45 phút

Đơn vị sản xuất: Điện ảnh Quân đội Nhân dân

Tóm tắt phim:

Trại Davis, một trận địa cách mạng nằm trong sào huyệt địch, công khai đấu tranh với địch trong suốt 823 ngày đêm. Ở đó đã diễn ra cuộc đấu trí, đấu lý căng thẳng giữa hai đoàn đại biểu quân sự của Chính phủ Việt Nam Dân Chủ cộng hòa và đoàn đại biểu quân sự Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam với đoàn đại biểu quân sự Mỹ và đoàn đại biểu quân sự Chính quyền Nguyễn Văn Thiệu để thực thi các điều khoản của Hiệp định Paris về chiến tranh Việt Nam.

Đạo diễn:

Đạo diễn, NSND Lưu Văn Quỳ (bút danh: Lưu Quỳ) sinh năm 1954. Trong cuộc đời làm phim của mình, ông đã đạo diễn và quay chính hơn 40 bộ phim và giành được các giải Bông sen Vàng, Bông sen Bạc, Cánh diều Vàng, Cánh diều Bạc, giải báo chí… về quay phim và đạo diễn. Một số phim tiêu biểu Đường mòn trên Biển Đông, Người anh cả Quân đội, Mùa xuân toàn thắng,  Hoàng Sa trong lòng Tổ quốc…