TRĂN TRỞ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ

Năm sản xuất: 2018

Thời lượng: 34 phút

Đơn vị sản xuất: Công ty TNHH một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương

Tóm tắt phim:

Bộ phim kể về những cá nhân, hợp tác xã, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, và nhà nước với nhiều băn khoăn trăn trở trong quá trình thực hiện chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp hữu cơ (Nông nghiệp an toàn). Qua đó tìm cách giải bài toán để sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng mới vì sức khỏe cộng đồng cho hôm nay và tương lai.

Đạo diễn:

Sinh năm 1966, đạo diễn Nguyễn Quý Mạnh Minh tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Anh hiện công tác tại Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung Ương. Một số phim chính: Khi con vào lớp một, Dịch cận thị, Trăn trở nông nghiệp hữu cơ, Lão gàn hồ mơ, Con tàu huyền thoại T5...