Vượn đen má vàng

Năm sản xuất: 2018

Thời lượng: 25 phút

Đơn vị sản xuất: Ban Khoa giáo - Đài THVN

Tóm tắt phim

Ở Việt Nam, vượn đen má vàng có tên khoa học Nomacus gabriellae, phân bổ từ phía nam sông Ba, thuộc tỉnh Gia Lai, kéo dài tới vĩ độ 11 ở khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông. Hiện nay, loài linh trưởng quí hiếm này đang phải đối diện với rất nhiều nguy cơ do tác động tiêu cực của con người. Việc phát hiện một quần thể vượn đen má vàng khá lớn  gần 400 cá thể) cùng nhiều loại động – thực vật quí hiếm đã khẳng định tầm quan trọng của Vườn Quốc Gia Bù Gia Mập trong công tác bảo tồn thiên nhiên.

Đạo diễn

Nguyễn Hồng Quảng sinh ngày 25/4/1972, tốt nghiệp trường Đại học KHXH và Nhân văn - chuyên ngành Báo chí vàTrường đại học SKĐA - chuyên ngành đạo diễn Điện ảnh, công tác tại Ban Khoa giáo – Đài THVN từ năm 2000 đến nay.

Một số giải thưởng: Cánh diều Vàng phim Khoa học -  Hội Điện ảnh VN 2009, Cánh diều Bạc phim Khoa học - Hội Điện ảnh Việt Nam 2012, Cánh diều Bạc phim Khoa học - Hội Điện ảnh Việt Nam 2013, Giải đặc biệt phim Tài liệu ASEAN về Bảo vệ môi trường và BĐKH năm 2014, Giải A- LHP Môi trường năm 2016 thể loại phim Khoa học.